• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Trędowatych im. Ojca Jana Beyzyma
    KRS 0000046094

Organizacja powstała by wspierać i sprawować opiekę nad ośrodkami trędowatych, które znajdują się na Madagaskarze (Marana) i w Indiach (Jeevodaya).

Towarzystwo organizuje "adopcje serca", odczyty, Msze święte i skupienia mające na celu uwrażliwić ludzi na potrzebujących. Środki finansowe przekazywane są bezpośrednio do dwóch ośrodków leczenia chorych na trąd. Pierwszy z ośrodków założył w 1911 r. Patron Towarzystwa w Maranie, drugi zaś powstał w 1966 r. jako wotum za 1000 lat chrześcijaństwa w Polsce. W sprawie pomocy dla ośrodka w Jeevodaya Towarzystwo współpracuje z Sekretariatem Misyjnym Jeevodaya.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.