• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Iławskie Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dzieciom z Wadami Słuchu
    KRS 0000046239

Celem stowarzyszenia jest pomoc dzieciom i młodzieży z wadami słuchu.

Stowarzyszenie stosuje następujące środki działania:
1) Świadczenie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży z wadami słuchu oraz ich rodzinom
2) Organizowanie wypoczynku
3) Zakup sprzętu potrzebnego do rehabilitacji
4) Prowadzenie działalności informacyjnej oraz szkoleniowej
5) Zarządzanie posiadanymi urządzeniami
6) Prowadzenie rehabilitacji osób z upośledzonym słuchem.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.