• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Grupa Aktywnej Rehabilitacji Rekryteringsgruppen - Region Lubelski
    KRS 0000046256

Ruch Aktywnej Rehabilitacji jako jedyni w Polsce realizuje kompleksowy program usprawnienia osób z urazem rdzenia kręgowego poruszających się na wózkach inwalidzkich, dając im szansę powrotu do aktywnego życia. W procesie tym, w charakterze instruktorów, biorą udział osoby niepełnosprawne z uszkodzeniami rdzenia kręgowego, stanowiące wzorzec osobowy dla innych.

Nasze działania mają prowadzić do osiągnięcie przez osoby poruszające się na wózku maksymalnej samodzielności i niezależności.

Środkiem prowadzącym do celu jest sport, poprawiający przede wszystkim kondycję fizyczną. Towarzyszy mu skomplikowany proces terapeutyczny ukierunkowany na budzenie wiary w siebie i radzenie sobie w wielu sytuacjach życiowych.

Bieżąca działalność Stowarzyszenia obejmuje przede wszystkim prowadzenie zajęć z zakresu nauki poruszania się na wózku, samoobsługi i sportu, organizację i prowadzenie szkoleń z zakresu Aktywnej Rehabilitacji oraz organizację imprez integracyjno-sportowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.