• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Pomocy Bene-Vita"
    KRS 0000046363

Misja:
Wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin w szerokim rozumieniu; współpraca i wzajemna pomoc członków organizacji; współpraca z osobami, organizacjami rządowymi, pozarządowymi, instytucjami działającymi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Prowadzone działania:
Publiczne zbiórki pieniędzy prowadzone na rzecz chorych dzieci i innych zdarzeń losowych. Organizowanie spotkań dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, w tym śniadania wielkanocnego, wigilii oraz wyjazdy do teatru, na wycieczki. Działania skierowane do dzieci, np. spotkania w świetlicach wiejskich, bale mikołajkowe, Dzień Dziecka i inne. Całoroczne wspomaganie rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci w ramach 1%.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.