• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ochotnicza Straż Pożarna Oddział Ratownictwa Wodnego we Wrocławiu
    KRS 0000046695

Misja:
Szkolenie ratowników płetwonurków.
Prowadzenie działań zapobieganie powstawania wypadkom na wodzie.
Ratownictwo wodne i nurkowe.
Działania ekologiczne i ochrony środowiska.
Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki nurkowej.

Prowadzone działania:
Szkolenie płetwonurków i ratowników medycznych.
Organizacja III Spływy Płetwonurków Kanałem Miejskim Rzeki Odry.
Organizacja Kursu Nurkowania Podlodowego.
Przygotowania do letniego sezonu ratowniczego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.