• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Chłopięcy Chór Katedralny "Pueri Cantores Tarnovienses"
    KRS 0000046848

Prowadzone działania
- Dbanie o piękną liturgię poprzez wykonywanie wartościowej literatury chóralnej wszystkich epok
- Pielęgnowanie i upowszechnianie wartościowej muzyki chóralnej w kraju i za granicą

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.