• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Pomoc" przy Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i Noworodkowym Szpitala w Oławie
    KRS 0000047208

Celem Stowarzyszenia jest:
- poprawa profilaktyki, diagnostyki i leczenia oraz rehabilitacji chorych;
- minimalizowanie stresów i uciążliwości związanych z pobytem w szpitalu;
- poprawa zaopatrzenia oddziału poł.-gin. w niezbędne leki, sprzęt, środki czystości;
- propagowanie, popularyzowanie i wdrażanie postępowych idei i osiągnięć w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji chorych;
- budzenie i pogłębianie wrażliwości społecznej do działania na rzecz ludzi chorych.

Prowadzone działania:
Prowadzenie remontów, zakup sprzętu i leków w miarę możliwości finansowych Stowarzyszenia, prowadzące do podniesienia bezpieczeństwa, komfortu i wyników leczenia pacjentek oddziału położniczo-ginekologicznego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.