• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Ochrony Przyrody i Pomocy Zwierzętom FOP
    KRS 0000047247

Celem Fundacji jest:
- współuczestniczenie w ochronie przyrody, a zwłaszcza świata zwierzęcego, w szczególności zaś niesienie pomocy bezdomnym zwierzętom i innym wymagającym opieki i interwencji w związku z niewłaściwym ich traktowaniem;
- ochrona innych składników przyrody, a tym samym środowiska naturalnego.

Prowadzone działania:
Fundacja umieszcza w tzw. dobrych domach znajdowane bezdomne psy i koty, poszkodowane przez los i ludzi, lecząc je wcześniej i przyzwyczajając do normalnego traktowania a także adaptując je do nowych warunków. Zwierzęta, którymi zajmuje się FOP (na stałe czy czasowo) są sterylizowane.

Fundacja ponadto żywi i leczy od 30 do 45 kotów wolnożyjących, a tym z nich które odchodzą ze starości czy choroby zapewnia w swojej siedzibie opiekę do końca. Kotom wolnożyjącym zapewnia się budki lub inne miejsca schronienia. Opiekę w siedzibie Fundacji znajduje ponadto na stałe do trzech psów i dwóch tymczasowo. Kotów jest kilkanaście, chore są leczone,stare dożywają kresu swych dni, młodsze są do adopcji.

W miarę swoich możliwości Fundacja wspomaga także paru niezamożnych rolników z okolic Polanicy w opiece nad ich psami dostarczając każdemu z nich budę i czasami pokarm. W ostatnim czasie FOP stara się również pomagać psom zgłaszanym
w interwencjach i tak w 2011 roku dostarczyła - przekazane jej nieodpłatnie -- trzy budy i większą ilość karmy do Przytuliska dla Psów we wsi Borki k/Góry, dwie budy z karmą do Siekierzyc k/Jawora, dwie, także z karmą do Biedaszkowa Wielkiego pod Trzebnicą i karmę łącznie z zebraną gotówką do Głogowa dla osoby bezdomnej opiekującej się dużym psem. W miarę swoich skromnych możliwości Fundacja stara się też informować,doradzać , ułatwiać kontakty wszystkim którzy do niej zgłaszają konieczność interwencji i pomocy psom i kotom które tego wymagają, FOP niezmiennie wpiera także tzw. karmicielki kotów. i karmi wszystkie okoliczne gołębie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.