• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Dobrego Pasterza
    KRS 0000047396

Misja Fundacji:
Celem fundacji jest niesienie pomocy osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, w szczególności dotkniętych niepełnosprawnością, bezrobociem, bezdomnością uzależnieniami, których sami nie potrafią przezwyciężyć, udzielając im wsparcia materialnego, intelektualnego i duchowego, przy uwzględnieniu zasad samopomocy, samokształcenia i solidarności społecznej.

Działalność Fundacji:
Fundacja Dobrego Pasterza pomaga bezdomnym przez organizowanie kursów zawodowych. Odbył się już kurs Kroju i Szycia dla Bezdomnych Matek i kurs murarz - tynkarz dla Bezdomnych Mężczyzn. Prócz tego bezdomni mogą korzystać z porad psychologa i prawnika.
Organizacja pomaga również bezrobotnym poprzez organizowanie kursów zawodowych, językowych, i komputerowych, napisanie nowoczesnych dokumentów aplikacyjnych (CV list motywacyjny), przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, poznanie nowych metod i form rynku pracy, uzyskanie pomocy doradcy zawodowego.
Staramy się o wsparcie działalności poprzez tworzenie programów, z których można uzyskać środki na realizowanie zamierzonych celów. Wykorzystujemy do tego programy z Powiatowego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.