• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe
    KRS 0000047662

Misja
Działalność społeczno-kulturalna. Kształtowanie postaw tolerancji narodowościowej. Wspieranie kultury mniejszościowej. Współpraca z kościołem. Samokształcenie w zakresie szeroko pojętego zarządzania gminą. Organizowanie seminariów tematycznych. Ochrona środowiska, promocja gospodarcza i turystyczna oraz opieka społeczna. Nawiązanie partnerstwa, współpraca regionów. Poszukiwanie środków pozabudżetowych dla projektów regionalnych. Organizowanie wyjazdów szkoleniowych.

Prowadzone działania
Organizowanie przeglądów zespołów i chórów Mniejszości Niemieckiej oraz przeglądów orkiestr Mniejszości Niemieckiej. Organizowanie dożynek diecezjalnych i Wieczerzy Wigilijnych. Zorganizowanie cyklu seminariów i szkoleń dotyczących gospodarki odpadami, promocji gospodarczej, opieki społecznej, porównania metod pracy w Polsce, Niemczech i Austrii. Opracowanie projektu rozwoju i promocji turystycznej gmin mających przedstawicieli w KS w oparciu o współpracę Euroreginów Niemieckich, Austriackich i Hiszpańskiego w Barcelonie. Opracowanie założenia współpracy gmin w zakresie gospodarki, turystyki i ekologii.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.