• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Lęborskie Katolickie Stowarzyszenie Osób Specjalnej Troski "Iskierka Nadziei" w Lęborku
    KRS 0000048186

Misja:
Niesienie pomocy duchowej i materialnej osobom niepełnosprawnym, chorym i zagubionym w życiu oraz członkom ich rodzin i opiekunom w oparciu o społeczną Naukę Kościoła.

Prowadzone działania:
Organizujemy zajęcia komputerowe, teatralne oraz z innych dziedzin dla osób niepełnosprawnych. Wyjeżdżamy na pielgrzymki po Polsce poznając kraj i ludzi. Organizujemy turnieje powiatowe organizacji osób niepełnosprawnych, imprezy integracyjne z Jacht Klubem LOK w Lęborku. Angażujemy się we współpracę z innymi organizacjami nie tylko osób niepełnosprawnych i wychowujemy wolontariuszy.

Po otrzymaniu 1% pożytku przeznaczono go na przekształcenie świetlicy socjo-terapeutyczno-integracyjnej w Centrum Rehabilitacji "Iskierka Nadziei".
Kwoty 1% podatku w ramach pożytku publicznego są w całości przeznaczone na rehabilitację społeczno-ruchową i pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.