• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Tarnowie
    KRS 0000048380

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Stowarzyszenie prowadzi:
1. Dzienne Centrum Aktywności: zajęcia logopedyczne, rehabilitacja ruchowa, terapia zajęciowa dzieci i dorosłych, pomoc psychologiczna, pedagog;
2. Punkt Wczesnej Interwencji: pomoc psychologiczna, pomoc pedagogiczna, rehabilitacja ruchowa,logopedia, badania lekarskie specjalistyczne (lekarz neurolog, lekarz rehabilitant);
3. Niepubliczne Przedszkole Specjalne;
4. Warsztaty Terapii Zajęciowej;
5. Dom Pomocy Społecznej "Hostel" dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną;
6. Mieszkania Chronione dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Stowarzyszenie organizuje: turnusy rehabilitacyjne, wycieczki turystyczne, imprezy okolicznościowe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.