• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 6 w Gorlicach
    KRS 0000048429

Misja
Podejmowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności poprzez prowadzenie działalności wychowawczej i dydaktycznej. Wzbogacanie działalności edukacyjnej, rehabilitacyjno-rekreacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych. Podejmowanie działań w celu stworzenia warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych.

Prowadzone działania
Działania zmierzające do rspektowania praw dzieci i młodzieży oraz na rzecz integracji młodzieży niepełnospawnej z młodzieżą. Działania na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.