• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Rodzinie "Agape"
    KRS 0000048565

Prowadzone działania
Organizowanie kursów, szkoleń, zajęć warsztatowych i artystycznych np. kurs gry na gitarze dla dzieci z ubogich i patologicznych rodzin, kurs taneczny, przeglądy piosenki biesiadnej. Działalność pomocowa na rzecz osób niepełnosprawnych, organizowanie corocznych imprez, z których dochód przeznacza się na rzecz osób niepełnosprawnych, dowóz tych osób do Domu Samopomocy. Organizowanie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z ubogich i patologicznych rodzin, a także dla dzieci z polskich rodzin zamieszkałych we Lwowie i Kijowie. Współpracujemy również ze stowarzyszeniem z Mołdawii.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.