• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Urodzonych w Niewoli Niemieckiej we Włocławku
    KRS 0000048740

Misja
Integrowanie Polaków urodzonych w niewoli niemieckiej w latach 1939-1945 na ziemiach III Rzeszy w jej granicach sprzed 1939 roku. Udzielanie wszechstronnej pomocy tym osobom.

Prowadzone działania
Nawiązanie współpracy bilateralnej z organizacjami niemieckimi nastawionymi na współpracę z Polską.
Współpraca z organizacjami krajowymi o zbliżonych statusach prawnych.
Gromadzenie materiałów celem opracowania monografii dokumentującej losy urodzonych w niewoli niemieckiej i ich rodziców.
Działania w kierunku samopomocy koleżeńskiej i współpracy z urodzonymi w niewoli niemieckiej, będącymi w potrzebie.
Udzielanie doraźnej pomocy.
Propagowanie działalności statutowej w środkach masowego przekazu.
Prowadzenie poradnictwa medycznego i bezpłatnego leczenia.
Pomoc w odnajdywaniu zaginionych w czasie wojny rodzin, dokumentów.
Podejmowanie prób pomocy osobom znajdującym się w krytycznej sytuacji materialnej.

SUwNN jest członkiem Polskiej Unii Ofiar Nazizmu (PUON), największej organizacji kombatanckiej w Polsce, założonej w 2004. Stowarzyszenie czynnie uczesniczy w życiu i rozwoju PUON.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.