• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Gmin "Polskie Zamki Gotyckie"
    KRS 0000048783

Do Stowarzyszenia należy 17 gmin na terenie których znajdują się zamki gotyckie. Jest to 10 gmin z województwa pomorskiego (Bytów, Człuchów, Malbork, Gniew, Sztum, Kwidzyn, Prabuty, Dzierzgoń, Skarszewy, Lębork); 1 gmina z województwa kujawsko -pomorskiego (Nowe); 6 gmin z województwa warmińsko -mazurskiego (Ostróda, Nidzica, Olsztyn, Lidzbark Warmiński, Kętrzyn, Ryn). Cel powołania Stowarzyszenia wynikał z przekonania gmin, że promocja pojedynczego zamku nie odniesie takiej skuteczności, jak promocja wielu obiektów w ramach jednej wspólnej trasy - Szlaku Zamków Gotyckich.

Działania organizacji kierowane są do turystów polskich oraz zagranicznych zainteresowanych poznaniem oferty turystycznej zamków dawnego państwa krzyżackiego. Działania kierowane są także do mieszkańców (przede wszystkim najmłodszych) obszaru Szlaku Zamków Gotyckich celem przybliżenia historii ich miejsca zamieszkania. Od 2004 roku Stowarzyszenie prowadzi także stałą współpracę z partnerami z Obwodu Kaliningradzkiego, celem rewitalizacji oraz promocji zamków znajdujących się na terenie obecnego Obwodu Kaliningradzkiego. Działania te były przedmiotem wspólnych projektów współfinansowanych ze środków PHARE 2003, INTERREG IIIA/TACIS, Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W latach 2012 - 2014 Stowarzyszenie będzie realizować wspólnie z partnerem rosyjskim projekt p.t. "Podniesienie atrakcyjności północno - wschodniej Polski oraz Obwodu Kaliningradzkiego poprzez rozwój i promocję wspólnych tras turystycznych" z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013.

Prowadzone działania:
1. wydawnictwa promocyjno-informacyjne o zamkach w wersji polskiej i obcej, przeznaczone na polskie i zagraniczne targi turystyczne oraz do punktów IT na terenie Polski i Obwodu Kaliningradzkiego
2. oznakowanie gmin należących do Stowarzyszenia tablicami informacyjnymi - Szlak Zamków Gotyckich oraz znakami drogowymi E-22a - Zamki gotyckie - szlak turystyczny (podobne tablice i znaki będą ustawione w 2013 r. w Obwodzie Kaliningradzkim na terenie miejscowości gdzie obecne są ruiny zamków krzyżackich)
3. organizacja konkursu wiedzy o zamkach gotyckich dla uczniów - mieszkańców gmin członkowskich Stowarzyszenia
4. organizacja konkursu wiedzy o Zakonie Krzyżackim (z partnerstwem Muzeum zamkowego w Malborku) dla uczniów - mieszkańców gmin członkowskich Stowarzyszenia
5. udział w polskich i zagranicznych targach turystycznych
6. budowa całorocznych produktów turystycznych bazujących na potencjale kulturowym i turystycznym Szlaku Zamków Gotyckich, odpowiednio przygotowanych do sprzedaży z partnerstwem przedsiębiorców, lokalnych organizacji turystycznych, muzeów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.