• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Gdański Klub Płetwonurków "Neptun"
    KRS 0000048852

Gdański Klub Płetwonurków NEPTUN ma ponad 50-letnie tradycje, od 2007 roku jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Zajmujemy się przede wszystkim organizacją czasu wolnego dzieci, w tym również młodzieży szczególnie tego potrzebującej - z rodzin ubogich i patologicznych. Prowadzimy całoroczną świetlicę profilaktyczną, naszą misją jest wychowanie poprzez sport.
Organizujemy również różne formy wypoczynku - letniego i zimowego, oraz szkolenia, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dorosłych.
Współpracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Gdańsk, Gmina Orzysz) i z nimi wspólnie organizujemy imprezy: w ramach świetlicy profilaktycznej, zawody sportowe, regaty, zajęcia sportowo-rekreacyjne, zajęcia wyjazdowe, jak również z Ministerstwem Obrony Narodowej - organizacja szkoleń i obozów dla młodzieży kształcącej się na kierunkach wojskowych oraz żołnierzy i weteranów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.