• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
    KRS 0000049041

Misja
Stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej.
Aktywizacja społeczna osób chętnych do uczestniczenia w pracach Uniwersytetu.
Upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej,.
Podejmowanie działań na rzecz ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Prowadzone działania
UTW działa na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, dając możliwość ciągłej edukacji, dostępu do dóbr kultury, miłego spędzania czasu wśród ludzi o podobnych zainteresowaniach. Następuje poprawa zdrowia ludzi samotnych i schorowanych, mniejsze korzystanie z domów pomocy społecznej.
Aktualnie należy 445 osób, głównie w wieku ok. 70 lat, jest kilka osób powyżej 90 lat.
Działania prowadzone są poprzez wykłady wygłaszane dwa razy w miesiącu przez wykładowców wyższych uczelni, po których następują występy zespołów artystycznych.
Ponadto raz w miesiącu odbywają się wyjścia do muzeum i do Akademii Muzycznej. Poza tym działa 18 różnych grup i zespołów zainteresowań, takich jak gimnastyka, pływanie, Klub Seniora, sekcja literacka, wokalna, malarska, nauki języków obcych, pomocy i opieki koleżeńskiej i turystyczno-kulturalna, turystyki pieszej, brydżowa.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.