• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Otwórzmy przed Nimi Życie"
    KRS 0000049063

Prowadzone działania
Celem działania Stowarzyszenia jest: pomoc dzieciom, młodzieży i osobom niepełnosprawnym z różnymi dysfunkcjami. Stowarzyszenie realizuje swoje cele szczególnie przez:
- organizowanie różnych form rehabilitacji i wypoczynku (wyjazdy na wycieczki, do teatru, kina, na basen, turnusy rehabilitacyjne),
- szukanie pomocy finansowej dla nabywania leków w kraju i zagranicą oraz realizację programu leczenia,
- wszelką inną działalność na rzecz niepełnosprawnych i ich rodzin.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.