• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość Życia"
    KRS 0000049566

Misja
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość Życia" jest organizacją pożytku publicznego, zrzeszającą osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz przyjaciół.
Zajmuje się działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie problemów osobowych, socjalnych, bytowych, a także wynikających ze stosunki zatrudnienia.
Czyni to poprzez prowadzenie imprez, organizowanie warsztatów, świetlic środowiskowych, punktów konsultacyjnych, grup samopomocy i innych jednostek, które działają na rzecz podniesienia jakości życia osób niepełnosprawnych".

Prowadzone działania
Wspieranie działalności Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. Instytucja ta prowadzona jest przez MOPS w Żarach i składa się z Warsztatów Terapii Zajęciowej i dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy. Uczęszcza tu ok. 90 osób niepełnosprawnych.
Prowadzenie różnorodnych świetlic środowiskowo - terapeutycznych i artystyczno - terapeutycznych (obecnie 6 sekcji) dla ok. 70 niepełnosprawnych osób (dorośli, dzieci i młodzież), w tym jedna grupa o charakterze integracyjnym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.