• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych
    KRS 0000049628

Misja:
1. Opieka nad laryngektomowanymi poprzez udzielenie im wszechstronnej i systematycznej pomocy medycznej, rehabilitacyjnej i socjalnej w miarę posiadanych środków.
2. Reprezentowanie interesów swoich członków wobec władz państwowych, organów samorządowych i innych organizacji, których jest członkiem bądź się o nie ubiega.
3. Ochrona interesów laryngektomowanychn w środowisku pracy i miejscu zamieszkania.

Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu osób niepełnosprawnych w trudnej sytuacji życiowej.
Stowarzyszenie prowadzi wyłącznie statutową działalność społecznie użyteczną, w sferze zadań publicznych w zakresie:
a) ochrony i promocji zdrowia
b) działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w następującym przedmiocie działalności:
a) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej nie sklasyfikowana (K P D-2007 - 86.90. E)
b) wydawanie książek (K P D -2007-58.11.Z.)
c) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (K P D- 2007-58.14.Z.)

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.