• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca "Komes"
    KRS 0000049736

O nas
Zespół Pieśni i Tańca "Komes" powstał przy Osiedlowym Domu Kultury "Komes" Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Chemik" w Kędzierzynie-Koźlu w 1982 r.

Do roku 1985 działał jako dziecięcy zespół wokalno-ruchowy. W tym samym roku zdobył wyróżnienie na Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych Spółdzielczości Mieszkaniowej w Stalowej Woli. Od 1985 roku działa jako zespół folklorystyczny.

Członkami zespołu są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich oraz studenci z terenu Kędzierzyna-Koźla i okolic.

W 2000 roku na bazie grupy młodzieżowej, powstała grupa dorosła Zespołu Pieśni i Tańca "Komes", w dużej części składająca się z rodziców grupy dziecięco-młodzieżowej zespołu.

Przez lata swojej działalności zespół "Komes" uczestniczy w licznych przeglądach, konkursach, imprezach w krajowych i zagranicznych. Cieszy się dużą popularnością, czego wyrazem są liczne nagrody i
wyróżnienia.

Wielokrotnie uczestniczył w nagraniach telewizyjnych i radiowych.

Kierownictwo zespołu Danuta i Zbigniew Staniś są pomysłodawcami i realizatorami Międzynarodowych Spotkań Zespołów Ludowych od 1992 roku. Zespół jest organizatorem wielu imprez folklorystycznych o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Popularyzuje obrzędy i zwyczaje regionu śląskiego jak również innych regionów Polski. Zespół posiada bogaty repertuar, na który składają się tańce, pieśni oraz bogaty zestaw kostiumów 8 regionów polskich.

Z dniem 1 stycznia 1996 roku zespół działa pn. Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca "Komes". Jako Organizacja Pożytku Publicznego Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 10 marca 2006 r.

"Komes" - (łacińskie słowo: comes - towarzysz) w średniowieczu: dostojnik zarządzający okręgiem administracyjnym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!







Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.