• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Oddział Łódź
    KRS 0000049771

Nasze stowarzyszenie powstało aby pomagać osobom chorym na SM i ich rodzinom. Głównym celem naszych działań jest prowadzenie rehabilitacji w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym i domach chorych leżących, organizacja turnusów, poradnictwo, szkolenia dla chorych i dla opiekunów osób chorych, udzielanie wsparcia (wspólne rozwiązywanie problemów, wymiana doświadczeń).
Istotnym elementem są spotkania integracyjne i świąteczne.

Stowarzyszenie działa na rzecz osób chorych na SM z Łodzi i województwa. Aktualnie realizujemy następujące działania i programy:
1) Rehabilitacja i terapia zajęciowa
- rehabilitacja w domu chorego
- rehabilitacja w ośrodku rehabilitacyjnym (CRO)
- terapia zajęciowa
2) Letnie turnusy rehabilitacyjne w ośrodkach rehabilitacyjno-wypoczynkowych
3) Działalność informacyjno-szkoleniowa
- szkolenie chorych
- szkolenie opiekunów chorych
- wydawanie biuletynu
4) Profilaktyka w zakresie leczenia uzależnień
- odczyty i prelekcje
- sposoby i metody zwalczania nałogów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.