• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej
    KRS 0000049793

Misja
Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy telefonicznej osobom znajdującym się w sytuacji kryzysu psychicznego.

Prowadzone działania
1. OSPT prowadzi coroczny nabór kandydatów na dyżurnych Olsztyńskiego Telefonu Zaufania i organizuje dla nich szkolenie. Przewidujemy, że szkolenie ukończy 10 - 12 kandydatów.
2. Organizuje comiesięczne szkolenia dyżurnych OTZ z udziałem 40 - 50 dyżurnych.
3. Planuje zorganizowanie konferencji szkoleniowej dla dyżurnych OTZ i delegatów z innych placówek telefonicznej - krajowych i zagranicznych dla 80 uczestników.
4. Prowadzi popularyzację placówki WTZ.
5. Utrzymuje kontakty z Polskim Towarzystwem Pomocy Telefonicznej i zaprzyjaźnionymi placówkami pomocy telefonicznej w kraju i za granicą.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.