• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Wspólnota Dobrej Woli"
    KRS 0000049946

Misja:
Pomoc rodzicom i opiekunom dzieci niepełnosprawnych, poprzez rehabilitację i leczenie ich dzieci.

Prowadzone działania:
Celem Fundacji jest prowadzenie działalności polegającej na niesieniu wszechstronnej pomocy medyczno-rehabilitacyjnej, dydaktyczno-wychowawczej oraz opiekuńczej dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo, a także ich naturalnym lub prawnym opiekunom.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.