• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Zespół Folklorystyczny "Lubin"
    KRS 0000050127

Celem stowarzyszenia jest: promowanie folkloru ludowego z różnych regionów, a szczególnie rzeszowskiego podczas regionalnych przeglądów zespołów ludowych, festynów, koncertów, dożynek, występach w domach opieki społecznej, a także w szpitalach.


Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.