• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Nasza Choszczówka"
    KRS 0000050198

Misja
1. Szerzenie i popularyzowanie idei solidarności międzyludzkiej.
2. Pobudzanie aktywności obywatelskiej.
3. Obrona praw i interesów obywateli, wspieranie inicjatyw obywatelskich.
4. Organizowanie pomocy dla osób, potrzebujących pomocy.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie "Nasza Choszczówka" stawia sobie za cel animowanie życia społecznego, sportowego, kulturalnego na terenie osiedla Zielona Białołeka. Aktualnie członkowie stowarzyszenia wraz ze społecznością lokalna podejmują działania przeciwko decyzji dotyczącej budowie spalarni osadow z oczyszczalni ścieków Czajka, jako inwestycji zagrażającej środowisku naturalnemu.
Od 10 lat organizowana jest olimpada sportowa dla dzieci, w której bierze udział 250 dzieci.
Wydawana jest gazeta "Nasza Choszczówka" w ilości 5 tys. egzemplarzy.
Prowadzony jest Bank Pomocy, który m.in. funduje stypendia dla dzieci uzdolnionych, a pozostających w trudnej sytuacji materialnej.(9 dzieci otrzymuje co miesiąc kwote 50 zł.)
Stowarzyszenie prowadzi działalność kulturalną- m.in. ma własny kabaret, wystawia okolicznościowe przedstawienia, np jasełka.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.