• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego "Zielona Myśl"
    KRS 0000050294

Prowadzone działania
1. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci "Zielona Kończynka" (20 podopiecznych codziennie - odrabianie lekcji, organizacja czasu wolnego).
2. Prowadzenie klubu sportowego, propagującego dyscyplinę sportową "Nordic Watching", jako nowoczesnego, odpowiedniego dla każdego sportu, nie wymagającego nakładów finansowych ani szczególnych umiejętności. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu i zrzeszają miłośników tej dyscypliny w Trójmieście.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.