• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym "Bliżej Nas"
    KRS 0000050510

Misja
Organizacja imprez integracyjno -rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy dydaktycznych do zejęć z dziećmi, refundacja szkoleń terapeutów pracujących z dziećmi specjlnej troski.

Prowadzone działania
W 2003 roku zorganizowano 2 turnusy rehabilitacujmo - integracyjne dla dzieci specjlanej troski i ich rodzin - wzięło udział ok. 80 osób. P rzygotowujemy obecnie bal przebierańców dla około 80 osób - dzieci niepełnosprawne i ich rodziny, turnus rehabilitacyjny w przyszłym roku dla ok. 60 - 70 osób, wycieczki do Ustronia dla 50 osób oraz cykl zajęć ba basenie dla 20 niepełnosprawnych przez 4 miesiące.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.