• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Pomost"
    KRS 0000050609

Naszym celem jest podejmowanie działań mających na celu rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych z powodu zaburzeń psychicznych, pomoc psychologiczną i psychoedukacyjną dla ich rodzin oraz promowanie zdrowia psychicznego i zapobieganie wykluczaniu społecznemu tej grupy beneficjentów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.