• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na Rzecz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
    KRS 0000050742

Celem Fundacji jest realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w szczególności zaś wspieranie i ustawiczny rozwój działalności leczniczej w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie oraz wspomaganie działalności profilaktycznej zwłaszcza dla mieszkańców powiatu chrzanowskiego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.