• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie WIOSNA
    KRS 0000050905

MISJA
Pomagamy ludziom, by skutecznie pomagali sobie nawzajem.

WIZJA
W ludziach tkwi ogromny potencjał, który można pomnożyć i rozwinąć. Chcemy tak inspirować ludzi, aby wzajemnie pomnażali w sobie dobro.

PROFIL
Nasze akcje opierają się na mechanizmie pośredniczenia. Sami nie udzielamy pomocy, jedynie tworzymy struktury i narzędzia, dzięki którym darczyńcy oraz wolontariusze mogą dzielić się z potrzebującymi. Poprzez to chcemy tworzyć nowe modele zachowań społecznych. Nasze najważniejsze projekty to:

SZLACHETNA PACZKA - ogólnopolska akcja świątecznej pomocy - realizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie WIOSNA. Głównym jej założeniem jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy - by była ona skuteczna, konkretna i sensowna. W SZLACHETNEJ PACZCE prywatni darczyńcy odpowiadają na potrzeby osób najbardziej ubogich ze swojego miasta lub okolicy. O potrzebach tych dowiadują się wolontariusze, którzy sami w swoich społecznościach przed świętami Bożego Narodzenia poszukują rodzin dotkniętych biedą, odwiedzają je i pytają o to, czego im najbardziej brakuje. Około miesiąca przed Bożym Narodzeniem informacje te są umieszczane w anonimowej bazie internetowej, by darczyńca mógł wybrać konkretną rodzinę i przygotować dla niej paczkę na święta. W SZLACHETNEJ PACZCE stawiamy na pomoc konkretną i bezpośrednią - bo tylko taka pomoc jest skuteczna i może faktycznie poprawić trudną sytuację. Prawdziwa bieda jest jak choroba - aby odpowiednio ją leczy niezbędna jest wcześniejsza diagnoza. To właśnie dlatego najpierw wolontariusze PACZKI odwiedzają rodziny ubogie i pytają o ich potrzeby. W ten sposób darczyńcy mogą przygotować paczki, które są trafionym prezentem - takim, który może coś zmienić, jest spełnieniem marzeń i źródłem radości. SZLACHETNA PACZKA łączy ludzi różnych środowisk, niosąc wsparcie tam, gdzie jest ono szczególnie potrzebne. Uczy ludzi jak pomagać skutecznie i sensownie, by to działanie przyniosło nie tylko oczekiwany skutek, ale stało się źródłem radości czy pasją. PACZKA poszerza też świadomość społeczną, informując o stanie biedy w Polsce i jednocześnie przekonując, iż każdy może jej przeciwdziałać dzięki swojemu własnemu zaangażowaniu i otwarciu na innych. PACZKA zachęca w końcu do robienia wyjątkowej jakości prezentów, które mają moc naprawdę silnie wpłynąć na obdarowanych. Te prezenty zapewniają rodziny w potrzebie, że nie są pozostawione same sobie i że są ludzie szlachetni, którym zależy na ich losie.

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI - całoroczny program indywidualnych spotkań edukacyjnych dla dzieci, które wychowują się w trudnych warunkach i mają przez to problemy w nauce. Tutaj każde dziecko ma prawo do sukcesu! Działamy w 23 miastach w Polsce. W tym roku obejmiemy opieką 1420 uczniów. Naszym podstawowym standardem jest indywidualne zaangażowanie: podczas cotygodniowych zajęć osobisty tutor, czyli wolontariusz Stowarzyszenia WIOSNA, pomaga dziecku w radzeniu sobie z konkretnym szkolnym problemem - takim jak ułamki czy ortografia. Oprócz wspólnego pokonywania szkolnych trudności wspiera też ucznia w odkrywaniu innego wymiaru siebie. Stara się mu udowodnić, że wbrew wcześniejszym trudnościom jest wyjątkowy i ważny! Działamy w standardzie 1 na 1, czyli: 1 uczeń, w ciągu 1 roku szkolnego, raz w tygodniu, ma zapewnione wsparcie w nauce przez 1 wolontariusza - swojego osobistego tutora. Tutor to najczęściej student; trochę mentor, a trochę starszy brat, który ofiarowuje uczniowi swój czas i uwagę. Jego zadaniem jest obudzić w dziecku motywację do nauki i natchnąć je wiarą w możliwość twórczych zmian. Podczas cotygodniowych spotkań wolontariusze pomagają uczniom w nadrabianiu szkolnych zaległości oraz dzielą się z nimi swoją wiedzą i zainteresowaniami. Dbają przy tym o zapewnienie każdemu dziecku doświadczenia osobistego sukcesu - w myśl zasady, że KAŻDE DZIECKO MA PRAWO DO SUKCESU!

WIOSNA LIDERÓW - program, który powstał głównie z myślą o wolontariuszach, w których Stowarzyszenie WIOSNA konsekwentnie inwestuje, dając im możliwość rozwoju. Celem projektu było przygotowanie ich do roli liderów środowiskowych, którzy będą samodzielnie tworzyli wartościowe inicjatywy społeczne, odpowiadając na istotne potrzeby swojej lokalnej społeczności. I edycja programu zakończyła się w marcu 2009. Wzięli w niej udział studenci i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z trzech województw: małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Wszyscy mieli już za sobą doświadczenia w pracy społecznej: jako wolontariusze w hospicjach, harcerze, animatorzy swojego środowiska, lokalni patrioci oraz inicjatorzy i realizatorzy wielu ciekawych działań społecznych. Robili w życiu najbardziej zwariowane rzeczy: skakali ze spadochronem, organizowali SZLACHETNĄ PACZKĘ, brali udział w wyścigach autostopowych... Każdy z nich przeszedł 3-stopniową rekrutację do programu i dostał jedyną w swoim rodzaju szansę na rozwój: mógł stać się liderem.

DZIAŁAJ. PL - to w zamyśle twórców nowoczesna platforma komunikacyjna łącząca środowiska akademickie i biznesowe. Promuje idee społecznej odpowiedzialności biznesu. Jej celem jest spersonalizowanie relacji na rynku pracy oraz aktywizacja młodych ludzi. Działaj pl. to także interaktywne centrum doradztwa personalnego i innowacyjna formuła programów stażowych, opartych na jakości, indywidualizmie i decentralizacji. Projekt działaj.pl jest odpowiedzią na problemy związane z rynkiem pracy, z którymi borykają się młodzi ludzie. Studenci i absolwenci to grupa szczególnie narażona na bezrobocie. Brak wymaganego przez pracodawców doświadczenia zawodowego, brak powiązania wiedzy zdobywanej podczas studiów z praktycznym jej wykorzystaniem a także brak strategicznego podejścia do własnego rozwoju i kształcenia to 3 główne przyczyny dyskwalifikujące młode osoby z rynku pracy. Młodzi ludzie są „ostatni do zatrudnienia, pierwsi do zwolnienia”. Nasz projekt skierowany jest także do małych i średnich przedsiębiorstw, które powinny uświadomić sobie korzyści z tworzenia miejsc stażowych w swoich firmach i wykorzystywania potencjału młodych i zdolnych ludzi. Chcemy, aby to co doceniły już dawno korporacje stało się także udziałem MŚP.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.