• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Imienia Stanisława Karłowskiego
    KRS 0000051026

Prowadzone działania
Fundacja dysponuje ziemią i kapitałem. Dąży do współpracy ze wszystkimi, którzy w ramach inicjatywy wiejskiej w Juchowie (gospodarstwo rolne należące do Fundacji) zechcą kształtować ekologiczny i społeczny zalążek przyszłości i czuć się za niego odpowiedzialni.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.