• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Iławski Klub "Amazonki"
    KRS 0000051167

Misja:
Niesienie wszechstronnej pomocy kobietom przed i po zabiegu mastektomii (odjęcia piersi) oraz uczestniczenie w akcjach na rzecz wczesnego wykrywania raka piersi. Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej po zabiegach mastektomii ułatwiających powrót do normalnego życia. Organizowanie samopomocy w formie akcji ochotniczek na oddziale w szpitalu i w siedzibie klubu na dyżurach. Organizowanie spotkań integracyjno-edukacyjnych. Systematyczne i konsekwentne przełamywanie barier lęku przed rakiem poprzez edukowanie społeczeństwa. Opracowywanie i wydawanie ulotek informacyjno-edukacyjnych, broszur plakatów itp.

Prowadzone działania:
Cykliczne imprezy organizowane każdego roku, to jest: Spartakiada Amazonek, Ogólnopolska Pielgrzymka Amazonek na Jasną Górę, organizowanie Marszu Życia i Nadziei - październik. Warsztaty terapeutyczne prowadzone przez psychoonkologa i innych specjalistów dla osób chorych na raka piersi. Profilaktyka raka piersi prowadzona w gimnazjach oraz w szkołach średnich w mieście i powiecie. Organizowanie spotkań z zakresu profilaktyki raka piersi, adresowanych głównie do kobiet ze środowisk wiejskich, gdzie świadomość zagrożenia chorobą jest niska, a stereotypy opinii na temat chorób nowotworowych nie sprzyjają walce z nimi, organizowanie spotkań integracyjno-kulturalnych dla członków i ich rodzin.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.