• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na rzecz "Hospicjum Gdańskiego im. Matki Teresy z Kalkuty"
    KRS 0000051189

Hospicjum obejmuje opieką chorego w ostatnich miesiącach jego życia. Wkraczamy wtedy, gdy, znane metody leczenia nie są skuteczne w powstrzymywaniu postępu choroby, a narastające dolegliwości powodują cierpienie. Każdy człowiek ma prawo do godnego życia i do godnego umierania.
Opieka hospicyjna stara się:
- aby chory mógł przeżyć godnie pozostały mu czas;
- nie odczuwał bólu ani innych przykrych dolegliwości fizycznych;
- by człowiek dobiegający kresu życia nie był samotny lub niepotrzebny, a także, aby miał czas i warunki do refleksji nad swoim życiem i do przygotowania się do odejścia;
- pomagać rodzinie chorego w radzeniu sobie z problemami jakie sprawia ciężka choroba;
- pomagać w ukojeniu bólu po stracie bliskiej osoby.

Hospicjum Gdańskie im. Matki Teresy z Kalkuty w ramach domowego zespołu obejmuje leczeniem ponad 120 chorych miesięcznie w głównie w zaawansowanym okresie choroby nowotworowej.
Prowadzimy opiekę psychologiczną, duszpasterską i socjalną nad członkami rodzin naszych pacjentów w okresie choroby i po stracie bliskiej osoby.
Szkolimy osoby różnych profesji i wolontariuszy pracujących w opiece hospicyjnej.
Otrzymane wsparcie finansowe przeznaczamy na sprzęt medyczny, leki i materiały opatrunkowe, koncentratory tlenu, materace przeciwodleżynowe (zmiennociśnieniowe) oraz dojazdy do pacjentów, szkolenie wolontariuszy i pracowników.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.