• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Świętokrzyski Klub "Amazonki" przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach
    KRS 0000051265

Misja
Celem działania klubu jest niesienie psychicznego i praktycznego wsparcia kobietom chorym na raka piersi, pomoc w znalezieniu motywacji powrotu do zdrowia oraz uzyskanie możliwie najlepszej jakości życia.
Wsparcie kobietom po operacji nowotworowej niosą ochotniczki z Sekcji Ochotniczek .
Jednym z istotnych ruchów jest profilaktyka prowadzona w formie edukacji w szkołach średnich, wyższych oraz zakładach pracy oraz wsiach.

Prowadzone działania
Klub działa głównie na rzecz coraz to nowych kobiet po operacjach nowotworowych piersi

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.