• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem
    KRS 0000051322

Misją Fundacji jest dążenie do polepszenia życia mieszkańców naszego regionu poprzez:
- pomoc społeczną,
- zachowanie dziedzictwa kulturowego,
- edukację,
- dążenie do krzewienia wśród młodzieży zasad wielkopolskiej gospodarności.

Prowadzone działania:
1. Prowadzenie Hostelu dla mężczyzn bezdomnych w Nochowie oraz Schroniska dla Kobiet z dziećmi w Śremie.
2. Prowadzenie Lokalnego Centrum Wolontariatu zrzeszającego 16 Klubów Wolontariatu ze szkół powiatu śremskiego oraz organizacji działających na rynku lokalnym.
3. Prowadzenie Koła Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych "SMOKI" zrzeszającego 45 dzieci.
4. Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Psarskiem.
5. Prowadzenie Banku Żywności gdzie z pomocy korzysta 836 osób.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.