• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Oddział w Koninie
    KRS 0000051385

Misja:
Zrzeszanie osób ze stwardnieniem rozsianym w celu poprawy ich warunków życia, zdrowia oraz zwiększaniu uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym kraju. Wyzwolenie inicjatyw osób ze stwardnieniem rozsianym w kierunku jak najwszechstronniejszej ich rehabilitacji i leczenia. Likwidacja barier psychologiczno - społecznych oraz artykułowanie i reprezentowanie interesów tychże osób w kraju.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.