• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie
    KRS 0000051469

Prowadzone działania
Wspieranie III Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie-podejmowanie wielorakich działań na rzecz rozwoju szkoły, np. konkurs na najlepszego ucznia, fundowanie nagród, stypendiów, opieka nad kołem emerytów działającym przy szkole, organizacja szkolnych zawodów sportowych, zajęć sportowych, imprez okolicznościowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.