• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Klub Szachowy "64-Toruń"
    KRS 0000051488

Misja
Celem działania Klubu jest przede wszystkim:
- udział w rywalizacji sportowej;
- popularyzacja szachów jako dyscypliny sportu;
- działalność wychowawcza skierowana do toruńskiej młodzieży i dzieci.

Prowadzone działania
- organizacja Półfinałów i Finałów Mistrzostw Torunia (turniej klasyfikowany w rankingu Międzynarodowej Federacji Szachowej);
- organizacja turniejów klasyfikacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
- organizacja turniejów feryjnych i okazjonalnych o charakterze regionalnym (Ferie przy szachownicy, Mistrzostwa Regionu Oldboy`ów, Mistrzostwa Regionu Seniorów, Puchar Prezesa TORFARM S.A.);
- prowadzenie szkółki szachowej.
Wszystkie działania Klubu skierowane są do wszystkich osób grających lub pragnących grać w szachy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.