• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Forum Kultur
    KRS 0000051494

Misja
- Wspieranie i upowszechnianie nauczania o komunikacji międzykulturowej.
- Wspieranie współpracy kulturalnej i naukowej.
- Przeciwdziałanie przejawom nietolerancji, ksenofobii i rasizmu.

Prowadzone działania
- Organizowanie międzynarodowych spotkań młodzieży.
- Projekty dokształcające dla młodzieży i dorosłych.
- Szkolenie liderów międzynarodowych projektów.
- Działalność doradcza i informacyjna w zakresie współpracy międzykulturowej.
- Prowadzenie szkoleń w zakresie międzynarodowej współpracy kulturalnej dla ośrodków kultury i organizacji pozarządowych
- Organizacja konferencji i sympozjów na bieżące tematy społeczne
- Organizacja imprez kulturalnych
- Wydawanie publikacji i informatorów

Stowarzyszenie Forum Kultur zostało powołane do życia w grudniu 2000 roku przez doświadczonych menadżerów kultury i animatorów życia społecznego, artystów, muzyków, pedagogów, naukowców nauczyciele akademickich, dziennikarzy oraz innych ludzi, których połączyła ciekawość w odkrywaniu innych kultur oraz relacje pomiędzy tymi kulturami.
Stowarzyszenie ma charakter kulturalno - naukowy. Stowarzyszenie ma swą siedzibę w Poznaniu,
a terenem jego działania jest Rzeczpospolita Polska i Zagranica.

Forum Kultur dąży, poprzez dialog i edukację do podniesienia kompetencji międzykulturowych (interkulturowych) polskiego społeczeństwa, dzięki którym pogłębia się i wzrasta świadomość społeczna. Świadomość taka daje poczucie bezpieczeństwa i poszerza intelektualne horyzonty jednostki na otaczającą ją rzeczywistość.
Interesuje nas głównie socjalne i kulturowe środowisko człowieka oraz jego wpływ na kształtowanie się nowej rzeczywistości.
Stowarzyszenie zabiera głos w bieżących sprawach społecznych i kulturalnych.
W kwietniu 2006 roku Stowarzyszenie Forum Kultur uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.
Ponadto Stowarzyszanie Forum Kultur:
- łączy ludzi i buduje "pomosty" porozumienia pomiędzy kulturami,
- walczy z uprzedzeniami i z ograniczonym, stereotypowym myśleniem,
- przeciwdziała przejawom obojętności, ksenofobii, rasizmu,
- kształci i edukuje młodzież w duchu szlachetności i skuteczności oraz w duchu rozumienia i otwartości na drugiego człowieka,
- wzbudza w ludziach „wątpliwości” pobudzając ich do myślenia i zadawania pytań,

Stowarzyszenie Forum Kultur zajmuje się przede wszystkim organizacją międzynarodowych spotkań ludzi z różnych środowisk społecznych i kulturowych. Jednym z naszych założeń przy organizacji międzynarodowych projektów jest doprowadzenie do rzeczywistego spotkania laików z profesjonalistami. I w ten sposób spotkania mają nie tylko charakter społeczny, czy kulturalny, ale również edukacyjny. Przeprowadziliśmy około 80 międzynarodowych projektów wg autorskich programów. Są to projekty w większości kierowane do młodzieży.

Dodatkowo Forum Kultur prowadzi działalność doradczą dla samorządów, ośrodków kultury, gmin, szkół, klubów sportowych i organizacji pozarządowych oraz dla osób indywidualnych. Opracowuje strategie współpracy z miastami partnerskimi, jak również wspiera polskie podmioty w poszukiwaniu zagranicznych partnerów do realizacji wspólnych projektów.

Nasze strony internetowe:

www.forumkultur.org.pl
www.multicultural.forumkultur.org.pl
www.futboluliczny.pl
www.rybotycze.forumkultur.org.pl
www.primaseptembris.pl
www.kenifilm.pl

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.