• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wspólnota Duchowa "Iskierki" w Bydgoszczy
    KRS 0000051660

Misja:
Niesienie radości i pomocy ludziom ubogim, samotnym, potrzebującym wsparcia fizycznego i psychicznego.

Prowadzone działania:
Prowadzenie systematycznej opieki nad osobami starszymi, samotnymi, chorymi i bezdomnymi (w "Domu Serca", w domach podopiecznych i w hospicjum).
Udzielanie bezpłatnych korepetycji dzieciom i młodzieży z bydgoskich szkół.

Organizowanie obozów letnich dla dzieci z najuboższych rodzin.

Występowanie z programem artystycznym w szpitalach, szkołach, domach dziecka, hospicjach itp.
Wydawanie artykułów prasowych na temat praw człowieka oraz propagujących wzory osobowe.
Organizowanie spotkań okolicznościowych pn. "Nieść radość", połączonych z akcjami charytatywnymi. Opieka nad grupami walki z uzależnieniami - "Anonimowych Alkoholików" i "Anonimowych Żarłoków".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.