• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Lęborskie Towarzystwo Oświatowe
    KRS 0000051783

Misja:
Prowadzenie szkół społecznych z nastawieniem na efektywne nauczanie dwóch języków obcych, wiodąco języka angielskiego i niemieckiego. W dobrze wyposażonych szkołach, w małych grupach klasowych zapewnić uczniom wysokie efekty nauczania i rozwoju zainteresowań poprzez liczne zajęcia dodatkowe.

Towarzystwo prowadzi dwie szkoły: gimnazjum i liceum.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.