• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Krajowe Stowarzyszenie "Przyłącz się do nas"
    KRS 0000051970

Krajowe Stowarzyszenie "Przyłącz się do nas" jest organizacją działającą w sferze pomocy społecznej, oparta na wolontarystycznej pracy jej członków. Za główne cele od samego początku działania stawia sobie:
- pracę w zakresie tworzenia i rozwijania różnych form zorganizowanej pomocy osobom niepełnosprawnym i niezaradnym życiowo,
- zapobieganie społecznemu wykluczeniu i marginalizacji osób niezaradnych życiowo i niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania,
- udzielanie wsparcia rodzinom tych osób,
- niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym i niezaradnym życiowo oraz ich rodzinom, zwłaszcza pomocy organizacyjnej, prawnej, medycznej i w razie potrzeby charytatywnej,
- rozwój i wspieranie różnych metod rehabilitacji.

Swoją działalnością obejmuje osoby niepełnosprawne i niezaradne życiowo z terenu powiatu warszawskiego zachodniego i pruszkowskiego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.