• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska
    KRS 0000052078

Stowarzyszenie Pomocy Szkole "Małopolska" 25 lat pracuje na rzecz uczniów, rodziców i pedagogów:
- Pomaga dzieciom i młodzieży.
- Wspiera wysiłek lokalnych społeczności na rzecz wyposażania szkół w pomoce naukowe, niezbędne w procesie nauczania.
- Prowadzi działalność szkoleniową.
- Współdziała z innymi organizacjami pozarządowymi oraz organami samorządowymi.
- Organizuje konkursy wiedzy.

Zapraszamy do współpracy:
- Osiągacie sukcesy pedagogiczne - przystąpcie do Klubu Przodujących Szkół.
- Chcecie uzyskać środki dla placówki, poproście rodziców, pedagogów oraz sympatyków, przyjaciół i sponsorów, o 1% odpisy w ramach prowadzonej przez nas akcji - „1% dla naszej Szkoły".
- Chcecie wspomóc zasoby finansowe - skorzystajcie z form zbiórek publicznych.
- Biuro Turystyki Szkolnej SPSM „Salamandra" oferuje bezpieczny i ciekawy wypoczynek. Chcecie aby Wasze dzieci wypoczywały pod okiem profesjonalnej kadry - skorzystajcie z naszej oferty.
- Chcecie pozyskać środki grantowe krajowe i unijne, oferujemy Wam jako organizacja pożytku publicznego możliwość wnioskowania o środki dla organizacji pozarządowych, UE i krajowe.
- Włączcie się do prowadzonej przez nas akcji - nasza oferta jest najatrakcyjniejsza.

Gorąco dziękujemy wszystkim szkołom, instytucjom i wolontariuszom za dotychczasową współpracę i okazane nam zaufanie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.