• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy "Przebudzenie"
    KRS 0000052184

Misja:
Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej: bezdomnym, chorym, starym, ofiarom przemocy itd.
Pomoc socjalna i terapeutyczno - wychowawcza nastawiona na wdrażanie procesu wychodzenia z bezdomności.

Prowadzone działania:
1. Odbiorcy działań - osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, mężczyźni. Podstawowe grupy to: bezdomni, uzależnieni, chorzy, w wieku starszym (samodzielne), ofiary przemocy. Osoby w różnym wieku od 18 do 70 i więcej lat. Przyjmowane są osoby z terenów bliskich, ale i z całej Polski.
2. Udzielamy pomoc: socjalną (schronienie, 3 posiłki na dobę, środki higieny osobistej, podstawowe ubranie i leki) oraz pomoc terapeutyczną i wychowawczą wg indywidualnych potrzeb podopiecznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.