• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywnej w Bartoszycach
    KRS 0000052186

Misja:
Budowa i edukacja społeczeństwa otwartego na potrzeby innych.

Motto:
Aktywnością rozwijamy samych siebie, budujemy wiarę w człowieka, oraz sens życia aż do jego końca.

Prowadzone działania:
Opieka paliatywna. Wszechstronna i całościowa opieka nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, postępujące choroby, w końcowym okresie życia.Jej celem jest poprawienie jakości życia chorych i ich rodzin.
Pomoc w urzeczywistnianiu poprawy życia chorym poprzez współpracę z innymi organizacjami użyczającymi sprzęt rehabilitacyjno pielęgnacyjny.

W imieniu naszych pacjentów i własnym dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się na przekazanie 1% podatku właśnie naszej Organizacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.