• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wspierania Działań Ratownictwa i Ochrony Ludności w Zakresie Ochrony Przeciwpożarowej "Ratownik"
    KRS 0000052238

Misja
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie działań ratownictwa i ochrony ludności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a zwłaszcza pozyskiwanie środków przeznaczonych na wysokiej jakości sprzęt specjalistyczny i ratowniczy służący do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych oraz sprzęt ratowniczy przeznaczony do ochrony zdrowia i środowiska oraz udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.