• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Otwarte Serce"
    KRS 0000052344

Misja
Działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

Prowadzone działania
Prowadzenie świetlicy; pomoc materialna na zakup leków, odzieży i żywności; dożywianie - codzienny gorący posiłek; wyjazdy wakacyjne; lato i zima w mieście; zajęcia dydaktyczne i pomoc w nauce.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.