• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Siemianowickie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "Imperium Słońca"
    KRS 0000052362

Misja
Stworzenie warunków rozwoju, rehabilitacji i opieki dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym.

Prowadzone działania
Zorganizowanie warsztatów terapii zajęciowej (szukanie środków finansowych na wykonanie niezbędnego remontu kapitalnego obiektu) w budynku przejętym na własność od władz miasta. Współpraca z Caritasem na terenie gminy.
Popołudniowa świetlica dla dzieci.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.